Konzularne usluge > Ostale usluge
 
 

     PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA RADI SAHRANE U  REPUBLICI SRBIJI 

     PRIJAVA RODJENJA DETETA 

     PRIZNANJE OČINSTVA

     PRIJAVA BRAKA

     SKLAPANJE BRAKA SA AMERIČKIM DRŽAVLJANINOM U R SRBIJI

     PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE I PROMENA PREZIMENA 

     PRIBAVLJANJE DOKUMENATA IZ REPUBLIKE SRBIJE

 

 

PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA RADI SAHRANE U REPUBLICI SRBIJI

     Za prenos posmrtnih ostataka (ili urne)  radi sahrane u Republici Srbiji, neophodna je Sprovodnica. Potrebno je dostaviti sledeće:   

 1. Važeći pasoš R.Srbije preminule osobe
 2. Originalan izvod iz knjige umrlih (Certificate of Death) overen pečatom Apostille
 3. *Potvrda Ministarstva zdravlja da lice nije umrlo od zarazne bolesti,   
 4. Dozvola američkih vlasti za transport posmrtnih ostataka u Republiku Srbiju(burial/transit permit),
 5. *Potvrda Funeral Home-a da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da su pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim propisima u hermetički zatvorenom metalnom/cinkanom sanduku,
 6. *Pismo od strane nadležnih organa koji su utvrdili identitet preminule osobe i izvršili kontrolu da u sanduku nema ništa drugo osim tela pokojnika,
 7. Pismo Funeral Home-a u kome će biti naveden plan prevoza (flight itinerary), mesto prelaska državne granice Republike Srbije i mesto u koje se preminuli prenosi kao i ime osobe koja putuje u pratnji tela/urne,

     Napomena:  

 • Ako preminulo lice nije imalo važeći pasoš Republike Srbije ili nije bilo državljanin Republike Srbije potrebno je priložiti potvrdu da je obezbedjeno grobno mesto  za sahranu u Republici Srbiji

 • Ako je uzrok smrti bila kuga ili velike boginje sprovodnica se može izdati samo na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Troškovi  za pribavljanje saglasnosti iznose 20 dolara.  

 • Ukoliko se posmrtni ostaci samo prenose preko teritorije Republike Srbije, pored gore navedenog, potrebno je da postoji prethodno izdata sprovodnica zemlje gde će posmrtni ostaci biti sahranjeni.

 • Redni brojevi 3,5 i 6 označeni zvezdicom ne odnose se na prenos urne

 • Trošak iznosi 9 dolara i plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije. Ako se zahtev šalje poštom, treba priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom (ne prihvata se poštarina Fedex-a, UPS-a).  

      Na vrh

 

PRIJAVA RODJENJA DETETA 

     Za prijavu deteta rodjenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu rođenih  i knjigu državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivalista roditelja u R. Srbiji) potrebno je dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev( MS Word ili PDF format) za upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije  potpisan od strane oba roditelja.Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a,
 2. Popunjen zahtev( MS Word ili PDF) za upis deteta u evidenciju državljana Republike Srbije.
 3. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih overen pečatom Apostille (overava SECRETARY OF STATE države gde je dete rođeno) i preveden na srpski jezik, 
 4. Fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije i  pasoša za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili izvoda iz knjige rodjenih),
 5. Izvod iz matične knjige venčenih ukoliko je dete bračno (za brak sklopljen u SAD obavezna prijava braka preko ovog GK) ili izjava o priznanju očinstva ukoliko vanbračno klikni ovde,  

     Napomena:

 • Roditelji su u obavezi da prilikom prvog odlaska u R Srbiju provere da li je matična služba izvršila upis u MK rodjenih kao i da prijave prebivalište za dete 
 • Originalna dokumenta se šalju matičaru u  Republiku Srbiju i ne vraćaju se stranci.
 • Trošak iznosi 15 dolara i plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije
 • Ukoliko je neki dokument na engleskom jeziku, molimo da ga prevedete na srpski jezik i da u tom

  slučaju povećate iznos takse za 34 dolara po prevodu dostavljenog dokumenta  (jedan prevod 34,dva

  prevoda 68 itd).

 • Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.

      Na vrh

 

PRIZNANJE OČINSTVA

      Ukoliko je dete rodjeno vanbračno, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u našem konzulatu ukoliko je naš državljanin (MSWord ili PDFformat). Tom prilikom, neophodno je prisustvo oba roditelja a deteta samo ukoliko je starije od 14 godina. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da dodju u GK, potpisi na izjavi moraju biti overeni od strane ovlašćenog notara (Notary Public). Otac- stranac izjavu o priznavanju očinstva daje pred organima svoje države.

Na osnovu date izjave o priznavanju očinstva, vrši se prijava rodjenja deteta. Prezime deteta se odredjuje na osnovu zapisnika o priznavanju očinstva u kome su se oba roditelja sporazumno dogovorila koje će prezime dete ubuduće da nosi.

     

      Na vrh

 

                                                                PRIJAVA BRAKA 

     Za prijavu braka  zaključenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu venčanih po mestu poslednjeg prebivališta u Republici Srbiji potrebno je ovom Generalnom konzulatu dostaviti sledeće:

 1. Original američkog izvoda iz Matične knjige venčanih (Marriage certificate) overen pečatom Apostille od strane Secretary of  State savezne države u kojoj je brak sklopljen,preveden na srpski jezik,

 2. Popunjen formular zahteva ( MS Word ili PDF format)  za prijavu braka potpisan  od strane supružnika,

 3. Izjava o prezimenu posle zaključenja braka, potpisana od oba supružnika(MS Word ili PDF format). Potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public.

 4. Fotokopije uverenja o državljanstvu i pasoša R. Srbije za oba supružnika (ako je jedan supružnik strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili izvoda iz knjige rodjenih).

     Napomena:

 • Ukoliko ovo nije prvi brak bračnim drugovima, neophodno je priložiti izvod iz MK rođenih iz Srbije u kome je u rubrici "napomena", upisano da je prethodni brak razveden.   

 • Supružnici su u obavezi da prilikom prvog odlaska u R Srbiju provere da li je matična služba izvršila upis u MK venčanih

 • Originalna dokumenta se šalju matičaru u Republiku Srbiju i ne vraćaju se stranci.

 • Trošak iznosi 23 dolara i plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije. 

 • Ukoliko je neki dokument na engleskom jeziku, molimo da ga prevedete na srpski jezik i da u tom

  slučaju povećate iznos takse za 34 dolara po prevodu dostavljenog dokumenta  (jedan prevod 34,dva

  prevoda 68 itd).

 • Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.  

      Na vrh

 

 

     SKLAPANJE BRAKA SA AMERIČKIM DRŽAVLJANINOM U R. SRBIJI   

Za sklapanje braka u R Srbiji, američki državljanin treba da nadležnom opštinskom organu priloži:

 1. Izvod iz matične knjige rodjenih (overen pečatom Apostille  sa prevodom na srpski jezik),
 2. Uverenje o slobodnom bračnom stanju (overena pečatom Apostille sa prevodom na srpski jezik),
 3. Dokaz da po američkim propisima nema smetnji za zaključenje braka sa odredjenim licem (overen pečatom  Apostille  sa prevodom na srpski jezik).

 

Sudski tumač za entleski jezik mora biti prisutan na venčanju (angažuje ga stranka).

 

 

    Na vrh

 

 PRIZNAVANJE STRANE SUDSKE PRESUDE I PROMENA PREZIMENA

     Ako je Vaš brak razveden u SAD, potrebno je da pokrenete postupak za priznavanje strane sudske presude o razvodu braka kod opštinskog suda u R Srbiji, prema mestu Vašeg poslednjeg prebivališta. Američka presuda o razvodu braka treba da bude overena pečatom Apostille i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača u R Srbiji.

     Rešenje nadležnog opštinskog suda iz R Srbije o priznavanju strane sudske presude o razvodu braka zajedno sa izjavom da uzimate prethodno prezime treba podneti matičaru gde je brak zaključen ili gde je prijavljen (ako je sklopljen u inostranstvu).

     Ukoliko imate rešenje našeg suda o priznavanju strane sudske presude o razvodu braka, izjavu o uzimanju prethodnog prezimena možete dati u ovom Generalnom konzulatu u roku od 6 meseci od dana donošenja rešenja klikni ovde

    Na vrh

 

  PRIBAVLJANJE DOKUMENATA IZ REPUBLIKE SRBIJE

     Ukoliko su vam potrebna dokumenta iz Republike Srbije, obaveštavamo Vas da ovaj Generalni konzulat može za vas pribaviti sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rodjenih ( MS Word ili PDF format)

 • Izvod iz matične knjige venčanih ( MS Word ili PDF format)

 • Izvod iz matične knjige umrlih ( MS Word ili PDF format)  

 • Uverenje o državljanstvu ( MS Word ili PDF format)  

 • Napomena:

 • Uz zahtev treba priložiti i fotokopije svih raspoloživih dokumenata iz R Srbije

 • Ako se zahtev šalje poštom treba priložiti i adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom (ne prihvata se poštarina Fedex-a, UPS-a).

 • Konzularna taksa za pribavljanje Izvoda iz Matične knjige rođenih na domaćem obrascu iznosi 65 dolara i plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu.Taksa je nepovratna. 

 • Konzularna taksa za pribavljanje Uverenja o državljanstvu Republike Srbije iznosi 71 dolara i plaća se u gotovom ili putem "Money Order"-a koji glasi na Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu.Taksa je nepovratna. 

       Gore navedena dokumenta možete i sami pribaviti. Molimo pogledajte adresar gradova i
opština u Republici Srbiji, kao i  spisak izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije.

      

     Na vrh