Aktuelno-novo
 

UPRAVLJANJE VOZILIMA SA INOSTRANIM TABLICAMA U REPUBLICI SRBIJI

 

Shodno važećim propisima lica koja imaju prebivalište u Srbiji, a nemaju odobreno privremeno ili trajno boravište u inostranstvu ne mogu upravljati vozilima registrovanim u inostranstvu.

Lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji, a ima nameru da u Republiku Srbiju doveze vozilo registrovano u inostranstvu, ima obavezu da vozilo prijavi nadležnim carinskim organima, a u slučaju nepostupanja na navedeni način, čini carinski prekršaj, za šta je predviđeno privremeno oduzimanje vozila koje se uz prijavu predaje nadležnom carinskom organu.

U slučaju da se ovakvo vozilo nalazi na području Republike Srbije od pre 25. jula 2009. godine, a njima upravljaju građani koji prebivaju u Republici Srbiji, prema istima se primenjuju mere prekršajnog progona (član 273. u vezi člana 331. stav 1. tačka 82 Zakona o bezbednosti saobraćaja- zaprećena kazna od 15.000 do 30.000 dinara) uz oduzimanje registarskih tablica koje se vraćaju zemlji u kojoj su izdate.

Vozilom registrovanim u inostranstvu mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji, ako duže od 6 meseci borave u inostranstvu (smatra se da nemaju stalno prebivalište u Republici Srbiji), kao i lica koja imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju "rent-a-car" vozilima.

Lica koja imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji, i stovremeno imaju i prijavljeno prebivalište (lična karta i sl.) ili boravište u inostranstvu (radna dozvola i sl.), moraju posedovati neki od sledećih dokumenata: zdravstvena knjižica; radna knjižica; dokaz o adresi članova uže porodice (bračnog druga, dece itd); potvrda o zaposelenju u firmi čije je sedište ili ogranak u inostranstvu; dokaz o mestu školovanja dece i sl.

Ukoliko građanin sa prebivalištem u Republici Srbiji (vozač inostranog vozila) poseduje neke od navedenih dokaza, smatraće se da mu centar životnih i poslovnih avnosti nije u Republici Srbiji što mu daje pravo da upravlja vozilom inostrane registarcije. Dokumentacija koju budu prezentovali vozači inostranih vozila će se posmatrati kao skupina činjenica kojom se sa sigurnošću može utvrditi da je tom licu centar životnih i poslovnih aktivnosti van Republike Srbije.

U slučaju da u momentu kontrole vozač ne poseduje dovoljan broj dokumenata kojim bi dokazao centar svojih žiotnih i poslovnih aktivnosti, policijski službenici će privremeno, do okončanja potrebnih provera oduzeti vozilo ili registarske tablice.

 

 

                                                                                               

                         
 

 

Arhiva